Nieuwsbrief week 08
Is man die tennisbal zacht teruggooit aansprakelijk voor oogletsel schoonvader?
Een man kreeg in eigen tuin een tennisbal in zijn linkeroog. Diens hond speelde met de bal, die de tuin uitrolde. De schoonzoon van de man gooide de bal onderhands zachtjes terug de tuin in. De schoonvader kreeg last van het oog en werd geopereerd, hetgeen echter niet kon voorkomen dat de man aan dit oog blind werd. Het slachtoffer heeft de echtgenoot van zijn dochter aansprakelijk gesteld.
Lees verder
Kifid krijgt concurrentie van Ombudsman Schadeverzekeringen
Eric Horssius heeft deze maand bij de Kamer van Koophandel de Stichting Ombudsman Schadeverzekeringen Nederland ingeschreven. De 62-jarige expert en jurist, die directeur is van het contra-expertisebureau Krantz & Polak Resolve, gaat zich vanaf 1 maart aanstaande aanbieden als Ombudsman Schadeverzekeringen. Zijn initiatief is mede geboren uit zijn onvrede over het functioneren van het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).
Lees verder
De Aanpak van fraude bij individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Fraude krijgt steeds meer aandacht bij arbeidsongeschiktheids- verzekeringen. Het aantal claims waarbij het vermoeden bestaat dat er wordt gefraudeerd, neemt toe. De uitkeringsbedragen zijn hoog. Toch is er vaak twijfel óf en hoe de zaak verder op te pakken. Op 3 april organiseert Studiecentrum Kerckebosch een studiedag over de bewustwording van een groeiend probleem. U leert scherp te zijn op signalen en u kent de (on)mogelijkheden van de aanpak van fraude bij arbeidsongeschiktheid.
Lees verder
Kiwa SCM houdt event én zet zich fel af tegen IVS
Kiwa SCM houdt 11 april een event over voertuigbeveiliging. Daarin worden de ontwikkelingen besproken in het bestrijden van diefstal ván en úit voertuigen. Bij het tegengaan van criminaliteit op dit gebied kunnen het VbV-SCM-keurmerk en adequate informatievoorziening helpen. In het persbericht over de bijeenkomst zet Kiwa SCM zich fel af tegen het nieuwe initiatief 'IVS-keurmerk'.
Lees verder
Harry Filon over opgelopen vertraging IVS-keurmerk
Kiwa SCM haalde fel uit naar nieuwe concurrent IVS. "Wij hebben een geheel andere opzet en de toekomst zal wel uitwijzen of de markt nog behoefte heeft aan een omvangrijk programma als SCM of dat men toch kiest voor de lean & mean oplossing van IVS", is desgevraagd de reactie van Harry Filon, directeur van Visiewerk, de partij achter IVS en ook bekend van onder meer de Stichting Duurzaam Repareren en van Duurzaam Herstel.
Lees verder
Model vaststellingsovereenkomst personenschade voor WAM en Niet-WAM
De Letselschade Raad meldt dat het Platformoverleg van deze organisatie het concept voor een model vaststellingsovereenkomst heeft goedgekeurd. Er zijn twee varianten voor de vaststellingsovereenkomst, een voor het gebruik door WAM-verzekeraars en een voor de overige aansprakelijkheidsverzekeraars zoals AVP en AVB.
Lees verder
Niet alle verzekeraars AOV gebruiken nieuwe beroepenlijst
Naar aanleiding van de nieuwe gestandaardiseerde beroepenlijst hebben meerdere verzekeraars het afgelopen jaar acceptatienormen en prijsbepaling van hun arbeidsongeschiktheidsverzekeringen herzien. Nog niet alle verzekeraars gebruiken deze gestandaardiseerde beroepenlijst vanwege systeemtechnische of organisatorische redenen. Sommige verzekeraars moeten de keuze nog maken of de lijst überhaupt als standaard gaat gelden.
Lees verder
VNAB brengt de beursvloer voor een middag terug
De VNAB houdt op dinsdagmiddag 20 maart a.s. in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum voor de eerste maal een beursdag. Op deze dag zijn er verzekeraars met stands vertegenwoordigd op de beursvloer. Bovendien is er een dozijn parallelsessies.
Lees verder
Recordaantal motorrijders in Nederland
Afgelopen jaar slaagden 27.229 mensen voor het afsluitende motorrijexamen en dat is niet alleen 8,9 procent meer dan in 2016, maar ook het hoogste aantal sinds 2003, zo blijkt uit een analyse van CBR-gegevens door BOVAG. Het totale aantal mensen met een motorrijbewijs in Nederland heeft met ruim 1,4 miljoen een recordhoogte bereikt, aldus gegevens van het CBS. Ons land telt 725.091 motorfietsen.
Lees verder
Masterclass: vuurproef veilig dakwerk
EMN houdt de Masterclass: ‘Kan veilig dakwerk de vuurproef doorstaan?’ "Jaarlijks worden wij geconfronteerd met branden tijdens of nadat brandgevaarlijke werkzaamheden op (platte) daken worden of zijn uitgevoerd. De gevolgen zijn vaak verstrekkend voor de gedupeerde en verzekeraars", zegt EMN.
Lees verder
Jan van den Berg in RvC Achmea
Jan van den Berg (53) is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Achmea. Met de benoeming van Van den Berg is een vacature in de RvC van Achmea vervuld die is ontstaan als gevolg van het terugtreden van Erik van de Merwe. Voor de benoeming van Van den Berg is goedkeuring verkregen van De Nederlandsche Bank.
Lees verder
Extra rechter op Sint Maarten wegens Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.
Lees verder
EXPERT BRAND/VARIA
Nederlof & Partner bv is een landelijk opererend expertisebureau. In opdracht van verzekeraars stellen wij brand/varia en automotive-schades vast. Regelmatig zoeken wij wegens uitbreiding nieuwe schade-experts. Nederlof heeft landelijke dekking en heeft in elke regio in Nederland en grensgebied België/Duitsland experts in dienst. Ons hoofkantoor is gevestigd in Steenbergen (West-Brabant).
Lees verder
Copyright 2022 - EMG b.v. Contactgegevens
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken. redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716