Nieuwsbrief week 9
Nieuwe Wft splitsen in algemeen en sectorspecifiek
Het Verbond van Verzekeraars heeft een brief gestuurd aan het ministerie van Financiën dat de markt consulteert met betrekking tot de mogelijke herziening van de Wet op het financieel toezicht. "Het is belangrijk om aan te sluiten op Europese ontwikkelingen en om te voorkomen dat de Wft onnodig nog omvangrijker en complexer wordt", aldus het Verbond dat onder meer bepleit om sectorspecifieke regels op te nemen in afzonderlijke sectorale wetten.
Lees verder
Schimmelschade: onvoorzien?
In de meeste verzekeringspolissen worden, vaak op basis van de algemene voorwaarden, schades die te voorzien zijn, van dekking uitgesloten. Denk daarbij aan het oneigenlijk gebruik van apparatuur (bierfles naar een tv gooien bij een verloren wedstrijd) of moedwillig een vernieling aanbrengen. Een belangrijk criterium voor dekking is het feit dat de gebeurtenis ‘onvoorzien’ moet zijn: het moet (uiteraard) een onzeker karakter, in voorval en/of in tijd, hebben.
Lees verder
FOCWA versus Verbond van Verzekeraars
Branchevereniging FOCWA Schadeherstel heeft in een persbericht gemeld het gedrag van sommige verzekeraars onverantwoord te vinden. Het Verbond van Verzekeraars noemt dit een 'tendentieuze bericht' en heeft de Focwa dat per brief gemeld.
Lees verder
Voorkom financiële schade bij toepassing NEN 3140
Elektroraad houdt op 14 maart een lezing over de juridische valkuilen bij de manier waarop NEN 3140 wordt toegepast. De jongste jurisprudentie wijst volgens Elektroraad uit dat partijen die overeenkomsten sluiten waar NEN 3140 deel van uitmaakt, een grote kans maken om aansprakelijk gesteld te worden in het geval zich letsel of schade voordoet.
Lees verder
Schade Magazine is uit: beleef uw vak(blad)
Vandaag ligt nummer één van jaargang 2017 van Schade Magazine bij de abonnees in de bus. Het hoofdartikel gaat over kunstverzekering. Zonder deze bewerkelijke schade-verzekering, zouden tentoonstellingen van meesterwerken en toonaangevende verkoopexposities niet goed mogelijk zijn.
Lees verder
In Turkije: 15% van schadeclaims frauduleus
De Turkse verzekeraar Anadolu Sigorta detecteert fraude met de geautomatiseerde oplossing van het Nederlandse bedrijf FRISS. De verzekeraar is dinsdag 28 februari 'live gegaan' met de FRISS-oplossing 'Fraude Detectie bij Claims'. In de Turkse markt is 15% van alle claims frauduleus.
Lees verder
Onderzoek naar schade aan Bombardier
De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldt op 27 februari jl. een onderzoek te zijn gestart naar het ongeval met het vliegtuig afgelopen donderdag op Schiphol. Tijdens de landing op baan 22 klapte het rechterhoofdlandingsgestel van de Bombardier Q400 in.
Lees verder
Copyright 2020 - EMG b.v. Contactgegevens
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken. redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716