Nieuwsbrief week 8
Na melding: brandweer in 7,5 minuten ter plekke
Bij de meldkamers van de brandweer kwamen in 2016 bijna 222 duizend meldingen binnen van incidenten (12 duizend minder dan in 2015). Voor 55% ging het om brand, de overige meldingen waren verzoeken om hulp. Zowel het aantal meldingen voor hulp (-10 procent) als het aantal voor brand (-1 procent) daalde ten opzichte van 2015. Gemiddeld deed de brandweer in 2016 er 7,5 minuten over om bij het incidentadres te komen. Dit meldt het CBS.
Lees verder
Wegbeheerder en aansprakelijkheid: een actueel onderwerp!
Wat kunnen weggebruikers qua veiligheid en maatregelen van wegbeheerders verwachten? En wat mogen wegbeheerders qua eigen oplettendheid en voorzichtigheid van weggebruikers verlangen? Op 13 juni praat Mr. Arvin Kolder u bij over de Aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Hij bespreekt in een middag de belangrijkste arresten van de Hoge Raad en de impact daarvan in de praktijk. Ook worden veelvoorkomende problemen en vraagstukken besproken en praktische tips gegeven.
Lees verder
Rubberkorrels op kunstgrasveld; mogen gemeenten afwachten?
Maandag 20-2 meldden wij u op onze website dat SAP Letselschade Advocaten uit Amersfoort mogelijk een proefproces start met betrekking tot kunstgrasvelden die ingezaaid zijn met korrels van rubberafval. Deze bevatten kankerverwekkende stoffen. De kernvraag is: staan gemeenten (met de steun van het RIVM in hun rug) in hun recht om de kunstgrasvelden niet te schonen van deze rubberkorrels zo lang nog niet bewezen is dat deze korrels ‘terminaal ziek makend’ zijn? Of dienen ze, gezien de twijfels die er bestaan, uit voorzorg maatregelen te nemen?
Lees verder
Lustrum-editie summer BBQ Duurzaam Repareren
Stichting Duurzaam Repareren bestaat vijf jaar en houdt daarom dit jaar een extra feestelijke summer BBQ. In plaats van een bijeenkomst in een beachclub in Kijkduin (Den Haag), wordt dit jaar - op 29 juni - het ruime sop gekozen. Ook tijdens deze lustrum-editie staat de uitreiking van de Dave Bebelaar Award op het programma.
Lees verder
AOV-onderzoek MoneyView
Onderzoeksbureau MoneyView heeft een 'Special Item' uitgebracht over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV's) met daarin centraal de verzekeringen voor zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp) en voor directeuren-grootaandeelhouders (dga). Veel ondernemers doen het zonder een AOV, bijvoorbeeld omdat deze te duur zou zijn. "Om die reden klinkt vaak de roep om een verplichte AOV van overheidswege", stelt het onderzoeksbureau.
Lees verder
Reclameverbod schadelijke financiële producten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gisteren bekendgemaakt een reclameverbod voor 'schadelijke financiële producten' voor te bereiden. Dat gaat vooral om buitenlandse aanbieders. Er is sprake van internationalisering van de markt, waarbij de technologische ontwikkelingen de opkomst aanjagen van nieuwe toetreders. Onder producten die de AFM met name noemt in haar berichtgeving treffen we geen verzekeringen aan.
Lees verder
Copyright 2020 - EMG b.v. Contactgegevens
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken. redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716